+36 70 392 5739 info@premiumgarden.hu
0
0 Items Selected

No products in the cart.

Nyereményjáték szabályzat 2022 február

Játékszabályzat

Részvételi- és Játékszabályzat

 

premiumgarden.hu (Premiumgarden.hu Kft., 2030 Érd, Petőfi Sándor utca 2.), (továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag magyar állampolgár, természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a premiumgarden.hu https://www.facebook.com/PremiumGarden.hu oldalon posztolt játékfelhívás “lájkolása” és hozzászólásban ennek jelzése.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játék 2022. február 15.-én (kedden) 20:00 órakor indul, és 2022. február 28. (hétfő) 24:00 óráig tart.

A játék nyereményei, melyek 3 Játékos között kerülnek szétosztásra: 1 db 25 kg-os kiszerelésű ICL Sportsmaster CRF High N műtrágya, 1 db 5 kg-os kiszerelésű Barenbrug Shadow fűmagkeverék és 1 db ICL Scotts Handy Green II. kézi fűmag és műtrágya szóró.

A nyeremény sorsolására 2022. március 1.-én 19:00 órakor a nyereményjáték lezárása után számítógép segítségével kerül sor az alábbi oldalon: https://socialwinner.besocial.hu/?ref=facebooknyertes

A Szervező az ajándék nyerteseinek nevét az adott Facebook poszt hozzászólásában és külön posztban közzéteszi a sorsolás napján a https://www.facebook.com/PremiumGarden.hu  Facebook oldalon. A nyereményjáték nyerteseinek privát üzenetben kell megadnia teljes nevét és a házhozszállításhoz szükséges címadatait és elérhetőségi adatait.

A Szervező a nyereménysorsoláson összesen 3 (három) nyertest húz ki. Amennyiben a Játékos(ok) a Facebook üzenet/megjelölés formájában történő értesítésre 7 napon belül nem válaszolnak, helyette/helyettük egy új nyertest fogunk kisorsolni, ebben már a korábbi nyertes nem vehet részt.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a www.premiumgarden.hu internetes oldalon.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. A begyűjtött adatokat a www.premiumgarden.hu (Premiumgarden.hu Kft.)  a játék lezárását követően nem használja fel.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Premiumgarden.hu Kft., 2030 Érd, Petőfi Sándor utca 2.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

– amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat által előírt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Szervező által  átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez,  és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező www.premiumgarden.hu (Premiumgarden.hu Kft.) a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.